Τα προγράμματα πρόληψης που απευθύνονται σε μαθητές γυμνασίου & λυκείου ακολουθούν μια θεωρητική προσέγγιση που δίνει έμφαση στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, της αυτοεκτίμησης, των κοινωνικών δεξιοτήτων & των διαπροσωπικών σχέσεων.

Ειδικότερα στόχος των προγραμμάτων είναι να βοηθήσουν τους έφηβους μαθητές:

  • να αποκτήσουν επίγνωση των επιρροών ,των πιέσεων & των αναγκών που επηρεάζουν τις αποφάσεις τους.
  • να αναπτύξουν συναίσθημα ευθύνης απέναντι στον εαυτό τους, να βελτιώσουν την επικοινωνία τους με τους άλλους έτσι ώστε να αποφασίζουν σεβόμενοι τις ανάγκες τόσο των ίδιων όσο & των άλλων.
  • να αναγνωρίσουν & να κατανοούν τα συναισθήματά τους & να βρουν εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης συναισθημάτων.
  • να αναπτύξουν την ικανότητα να παίρνουν αποφάσεις που ανταποκρίνονται στις επιθυμίες τους.

Μέσω της ενίσχυσης όλων των παραπάνω δεξιοτήτων ζωής απώτερος στόχος των προγραμμάτων που εφαρμόζονται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι η πρόληψη κάθε είδους εξάρτησης & εξαρτητικής συμπεριφοράς.