Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Λευκάδας σε συνεργασία με τον

ΟΚΑΝΑ

logo_ΟΚΑΝΑ_0002_100

Η έννοια της πρόληψης αναφέρεται στο σύνολο των μέτρων πριν την εκδήλωση μιας συμπεριφοράς. Η πρόληψη της ουσιοεξάρτησης αφορά την αντιμετώπιση των παραγόντων που κάνουν ευάλωτο το άτομο & την ενίσχυση των παραγόντων που το ενδυναμώνουν και το προστατεύουν συμβάλλοντας, στην αποφυγή ή στην αναβολή της έναρξης της χρήσης ουσιών και την εμφάνιση της εξάρτησης.

Στο πλαίσιο αυτό η πρόληψη της ουσιοεξάρτησης δεν εξαντλείται στην παροχή πληροφοριών. Αξιοποιεί εκπαιδευτικές διαδικασίες με μεθόδους αλληλεπίδρασης & ενεργούς μάθησης με στόχο όχι μόνο την αύξηση των γνώσεων αλλά και την ενδυνάμωση, την υποστήριξη και την εκπαίδευση των ατόμων ώστε να υιοθετήσουν μια θετική στάση ζωής & να αναπτύξουν δεξιότητες που συνδέονται με την πρόληψη.

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Δίαυλος» είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Λειτουργεί σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αναγνωρίζοντας τη συμβολή των τοπικών κοινωνιών στο έργο της πρόληψης. Η χρηματοδότησή του προέρχεται από τους τοπικούς, κοινωνικούς κι επιστημονικούς φορείς που καλύπτουν το 50% των λειτουργικών δαπανών. Το υπόλοιπο 50% καλύπτεται ισόποσα από το Υπουργείο Υγείας και από το Υπουργείο Εσωτερικών. Την ευθύνη της συστηματικής επιστημονικής εποπτείας και αξιολόγησης των προγραμμάτων και των δράσεων πρωτοβάθμιας πρόληψης που εφαρμόζονται έχει το Τμήμα Εφαρμογών Πρόληψης του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).

Το Κέντρο Πρόληψης ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιανουάριο του 2001 και οι υπηρεσίες του παρέχονται σε όλους δωρεάν.

Μη διστάζετε να επικοινωνήσετε τώρα μαζί μας