Η ενημέρωση και η εκπαίδευση των γονιών προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του γονεϊκού τους ρόλου κρίνεται απαραίτητη σε έναν κόσμο που αλλάζει με γοργούς ρυθμούς και έχει αρκετή ρευστότητα.

Ο «Δίαυλος» πραγματοποιεί Ομάδες Γονέων που απευθύνονται σε:

  • Γονείς παιδιών νηπιακής ηλικίας που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα αναπτυξιακά και συναισθηματικά χαρακτηριστικά αυτής της ηλικιακής περιόδου.
  • Γονείς παιδιών σχολικής ηλικίας με βασικές ανησυχίες γύρω από τις σχέσεις με τα παιδιά, τη σχολική επιτυχία, την κοινωνικοποίηση και την ομαλή ένταξη στη φάση της εφηβείας.
  • Γονείς εφήβων με κύριους προβληματισμούς τη στήριξη των παιδιών τους στα προβλήματα της εφηβείας, την επίλυση των ενδοοικογενειακών συγκρούσεων, τη βελτίωση της επικοινωνίας στην οικογένεια, την ενημέρωση για τις εξαρτήσεις.

Στόχος των δράσεων είναι:

  • η στήριξη των γονιών στο ρόλο τους
  • η ενθάρρυνσή τους να μοιραστούν φόβους και αγωνίες
  • η ενίσχυση δεξιοτήτων επικοινωνίας
  • η λειτουργική διαχείριση των σχέσεων με τα παιδιά
  • η αναζήτηση κατάλληλων τρόπων διαπαιδαγώγησης

Παράλληλα η επιστημονική ομάδα του Κέντρου παρέχει συμβουλευτική σε γονείς με στόχο την ψυχοκοινωνική τους στήριξη και την αναζήτηση νέων τρόπων αντιμετώπισης δυσκολιών και εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν, για να ορίσουν μέρα και ώρα συνάντησης με τους ψυχολόγους του Κέντρου Πρόληψης.