Η εκπαίδευση εκπαιδευτικών έχει στόχο την ευαισθητοποίηση τους στην φιλοσοφία της πρόληψης μέσα από την εξοικείωση τους με εκπαιδευτικά υλικά που σκοπό έχουν την κατανόηση αποτελεσματικών στρατηγικών αυτοανάπτυξης και αυτοπροστασίας των μαθητών τους.

H υλοποίηση των προληπτικών προγραμμάτων από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς είναι αποτελεσματικότερη, λόγω της σταθερής σχέσης τους με τους μαθητές. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό λειτουργούν πολλαπλασιαστικά στο έργο της πρόληψης, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός σχολείου που προάγει όχι μόνο τη μάθηση, αλλά και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών.

Οι εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης εκπαιδεύονται στο υλικό:
Ο «Πυξιδούλης και η Πυξιδούλα» στο Νηπιαγωγείο

Oι εκπαιδευτικοί Α΄/θμιας Εκπαίδευσης εκπαιδεύονται στα υλικά:
α) «Ο κήπος με τις 11 γάτες»
β) «Δεξιότητες για παιδιά του Δημοτικού»
γ) «Γυμνάσιο ερχόμαστε»
δ) Κάπνισμα: «όχι εμείς»
ε) «Παιγνίδια παιδιών»

Οι εκπαιδευτικοί Β΄/θμιας Εκπαίδευσης εκπαιδεύονται στα υλικά :
α) «Στηρίζομαι στα πόδια μου».
β) «Ξέρω τι ζητάω»
γ) «Συζητήσεις Εφήβων»

Επίσης στους εκπαιδευτικούς υλοποιούνται και βιωματικά σεμινάρια με στόχο την ενίσχυση του πολύπλευρου ρόλου τους και την ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα την τάξη τους & να αντιμετωπίζουν ενδεχόμενες προβληματικές συμπεριφορές.

Στους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν προγράμματα Αγωγής Υγείας & εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν παρέχονται εποπτικές συναντήσεις από τα στελέχη του Κέντρου, που στόχο έχουν τη διευκόλυνση τους κατά την εφαρμογή των υλικών.