Η πρόληψη δεν αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των «ειδικών» αλλά απαιτεί την σύμπραξη όλων όσων συμμετέχουν ή / και καθορίζουν τα κοινωνικά δρώμενα, με απώτερο στόχο την υποστήριξη των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων & την ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό περιβάλλον.

Δε μπορούμε να μιλάμε για πρόληψη σε μια τοπική κοινωνία εάν δεν εμπλακούν & ευαισθητοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση όλες οι πληθυσμιακές ομάδες & οι φορείς της κοινότητας προκειμένου όλοι μαζί να συνδράμουν στην δημιουργία & την ανάπτυξη μιας συνολικής πολιτικής πρόληψης.

Οι δράσεις μας λοιπόν στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση & ενημέρωση τοπικών φορέων & επαγγελματικών ομάδων με στόχο τη δημιουργία ενός κοινωνικού δικτύου δράσης στην κοινότητα.

Για το σκοπό αυτό, διοργανώνονται εκδηλώσεις & ημερίδες με στόχο την κατανόηση και συμμετοχή των πολιτών στο έργο της πρόληψης, πραγματοποιούνται παρεμβάσεις σε φοιτητές του Τ.Ε.Ι. καθώς και σε νέους εκτός σχολικού πλαισίου (μέσω πολιτιστικών – αθλητικών συλλόγων, της εκκλησίας, κ.τ.λ.) γίνονται εκπαιδεύσεις σε επαγγελματίες υγείας & διοργανώνονται δράσεις δικτύωσης με τους κοινωνικούς φορείς του νησιού.

Επίσης παρέχονται υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κάθε ενδιαφερόμενο καθώς και πληροφόρηση για τις θεραπευτικές δομές σε εξαρτημένα άτομα & τις οικογένειές τους.